اخبار
دستور العمل تغییر رشته /گرایش

   
دستورالعمل تغيير رشته/گرايش

 

1 - مشمولان :  

بر اساس ماده 62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل :

o       جانبازان25% وبالاتر

o       آزادگان

o       همسر  و فرزند(شهيد،جاويدالاثر،آزاده،جانباز25% و بالاتر)

2-زمانبندي ثبت درخواست:

دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي از تاریخ 20/4/96 لغایت 20/5/96 از طریق مراجعه به سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی :www.esargaran.iau.ir، بخش دانلودها ( دسته آموزشی ) و دريافت فرم شماره 4(تغيير رشته /گرايش) و یا فرم شماره 5(تغيير رشته/گرايش همراه با انتقال) نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند.

3-شرايط و ضوابط:

o     متقاضی باید مشمول ماده 62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد.

o     رشته/گرایش درخواستی در یک گروه آزمایشی و مجموعه امتحاني باشد.

o     تغيير رشته/گرايش در دوره هاي بدون آزمون ممنوع مي باشد.

4-نحوه تکمیل و ارسال فرم متقاضیان تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته/گرایش :

 

-متقاضیان تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم شماره 4 به همراه مدارک : 1  خلاصه وضعیت تحصیلی (كارنامه كل تاييدشده توسط واحد دانشگاهي محل تحصيل دانشجو)  2  کارنامه قبولی در آزمون 3  مدرک معتبر ایثارگری 4  کپی آخرین مدرک تحصیلی

o     متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم شماره 5 به همراه مدارک : 1 – خلاصه وضعیت تحصیلی(كارنامه كل تاييدشده توسط واحد دانشگاهي محل تحصيل دانشجو)  2 – کارنامه قبولی در آزمون 3 – مدرک معتبر ایثارگری 4 – کپی آخرین مدرک تحصیلی

o     ارسال فرم شماره 4 و یا 5 تكميل شده به همراه مدارک مورد نياز به نشاني ایمیل اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشاني  info@esargaran.iau.ir :

  

اعلام نتایج :

دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي بايد نسبت به درج شماره تماس معتبر و نشاني ايميل خود در قسمت انتهايي فرمهاي 4يا5 اقدام نمايند.

o       اعلام نتایج تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته /گرایش پس از بررسي در كميسيون موارد خاص امور آموزشي سازمان تا پيش از شروع ترم جديد و از طریق ايميل به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد .

o      یادآوری :                                                                                                    

o       به درخواست هایي كه خارج از ضوابط بوده و يا پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده به اين اداره كل ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-پاسخگویی به سئوالات از طريق تماس با تلفن هاي 7-47914506 ويا تلفن گوياي4748-021 و يا ارسال پیام از طریق سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران به نشانی :www.esargaran.iau.ir    (قسمت ارتباط با ما) امکان پذیر خواهد بود .

    بازگشت