اخبار
دستور العنمل نقل و انتقالات

 

 از جمله اهداف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی ،خدمات رسانی به خانواده هاي معظم شهدا،جانبازان،آزادگان و ایثارگران ازجمله انتقال و یا میهمانی آنان به محل سکونت و زندگی خودشان ( بوم ) می باشد. هرچند انتقال محل تحصیل دانشجویان طی یک فرآیند خاصی صورت می پذیرد اما به لحاظ اهمیت حفظ انسجام خانواده های معظم شاهد و ایثارگر ، این امر در اولویت قرار دارد و به همین منظور سیاست بومی سازی این عزیزان در صدر برنامه های این دانشگاه قرار دارد و نقش مهمی نیز در تسهیل روند آموزش و تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر دارد .

1 - مشمولان :            

الف ) بر اساس ماده 62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل :

o       جانبازان25% وبالاتر

o       آزادگان

o       همسر  و فرزند(شهيد،جاويدالاثر،آزاده،جانباز25% و بالاتر)

ب)  سایر ایثارگران شامل :

o       جانباز 5% تا 24% (همسر و فرزندان آنان)

o       برادر و خواهر شهيد

O       رزمندگان حداقل با شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاریخ 24/6/67 ( همسر و فرزندان آنان ) 

 انتقال و میهمان :

زمان بندي ثبت درخواست:

از تاریخ 20/4/96 تا 20/5/96 و با مراجعه به سامانه نقل و انتقالات معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی : monada.iau.ir

مدارك مورد نياز ایثارگری برای اسکن و آپلود در سامانه :

الف : فرزند و همسرو پدر و مادر شهيد: كارت شاهد(پشت و رو) يا معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو.

ب : آزاده،جانباز 25درصد و بالاتر و فرزند و همسر آنان: كارت جانبازي و آزادگي(پشت و رو) يا معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو.

ج : جانباز5درصد تا 24درصد، فرزند و همسر آنان: معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو.

د  رزمنده،فرزند و همسر رزمنده:كارت ايثار یا معرفی نامه از یگان مربوطه برای رزمندگان بالاي6ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از 24/6/67 به همراه صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو.

ه- برادر و خواهر شهيد: معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو.

تبصره : در صورت داشتن توضيحات اسکن صفحه آخر شناسنامه نيز الزامی است.

شرایط و ضوابط :

o     انتقال يا ميهماني دانشجويان مشمول بند الف این دستورالعمل، پس از ثبت نام در واحد مبداء به هر يك از واحدهاي دانشگاهي امكان پذير مي باشد.

o     ميهماني مشمولان بند ب این دستورالعمل پس ازثبت نام در واحد مبداء و پس از بررسی مدارک با تایید اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه امکان پذير مي باشد.

o     نداشتن منع ادامه تحصيل به دليل شرايط آموزشي،انضباطي و نظام وظيفه.

o     دانشجوي متقاضي بايد حداقل يك نيمسال در واحد مبداء ثبت نام نموده باشد.(به استثناي دانشجويان مشمول بند الف).

o     انتقال صرفاً براي پذيرفته شدگان با آزمون و باتوجه به ضوابط امكان پذير است. دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي بدون آزمون تنها مي توانند براي ثبت درخواست ميهماني اقدام نمايند.

o     انتقال تنها درصورت داير بودن كد رشته/گرايش ، سال ورود و دوره تحصيلي دانشجو در واحد مقصد امكان پذير است.

o     انتقال در هريك از دوره هاي تحصيلي در نيمسال آخر تحصيل ممنوع است.

o     درصورت داشتن مجوز ميهماني، اخذ پايان نامه تنها با موافقت واحدهاي مبداء و مقصد امكان پذير است.

o     انتقال و ميهماني در دوره دكتراي تخصصي به غير از مشمولان بندالف ممنوع مي باشد.

o     انتقال و ميهماني دانشجويان دوره هاي خودگردان فقط به واحدهاي مجري دوره هاي خودگردان امكان پذير است.

o     انتقال و ميهماني از واحد الكترونيكي(باتوجه به غيرحضوري بودن تحصيل) به ساير واحدها ممنوع مي باشد.

o     انتقال و ميهماني از واحدهاي بين الملل فقط به واحدهاي بين المللي امكان پذير است.

o     انتقال و ميهماني از واحدهاي برون مرزي به ساير واحدهاي دانشگاهي در داخل كشور ممنوع است.

o     انتقال و ميهماني دانشجويان دكتراي تخصصي (پژوهش محور و بدون آزمون) ممنوع مي باشد.

o     دانشجويان متقاضي ميهمان بايد بر اساس ليست دروس ارسالي واحد مبداء كه ازطريق سامانه به واحد مقصد اعلام مي شود، انتخاب واحد نموده و در پايان نيمسال نسبت به اعلام نمرات به واحد مبداء اقدام نمايند.

o     دانشجوياني كه به هر دليلي در واحد مبداء ثبت نام ننموده اند، پس از موافقت با درخواست انتقال يا ميهماني ، ابتدا براي ثبت نام اوليه و تعيين وضعيت تحصيلي خود به واحد مبداء مراجعه و سپس با مجوز صادره نسبت به انتقال يا ميهماني خود اقدام نمايند.

 اعلام نتایج :

o       اعلام نتایج انتقال یا میهماني از طریق مراجعه به سامانه www.monada.iau.ir( قسمت پیگیری درخواستها )تا پيش از شروع ترم جديد برای کلیه متقاضیان قابل پيگيري ومشاهده می باشد . 


    بازگشت