اخبار
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 


قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر؛


بدینوسیله به استحضار می رساند باتوجه به ابلاغ بخشنامه ستاد شاهد و امور ایثارگران ، از نیمسال اول 95-96 پرداخت شهریه دانشجویانی که در ترم گذشته مشروط شده اند، ویا حذف درس نمودن بعهده دانشجو  بوده و بنیاد شهید هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت شهریه دانشجویان مذکور را نخواهد داشت.


    بازگشت