اخبار
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر (فرزند شهدا،جانبازان 25./.،آزاده و فرزندان ایشان )

 متقاضی بهره مندی از  کلاسهای تقویت بنیه علمی  می رساند.

 

به منظور برنامه ریزی بهینه جهت تشکیل کلاسهای مورد نیاز (دروس اخذ شده در ترم جاری

؛ به استثناء دروس عمومی و پیش نیاز )و هماهنگی با اساتید محترم حداکثر تا تاریخ  96/2/25

 به دفتر شاهد مراجعه و ثبت نام نمایند.

 

 

 

 

ستاد شاهد و امور ایثارگران واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری  طبقه سوم ساختمان اداری

                                    شمار تماس 55229374  - داخلی 2217

سعادت را آنها بردندکه آن چیزی را که خدا به آنها داده بود تقدیم کردندو ما عقب مانده آنها هستیم .                                                                           حضرت امام خمینی (ره)

 

    بازگشت