باسمه تعالی

 

دستور العمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

   دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها، شامل 16 درس در 5 گرایش به شرح جدول ذیل است:  

ساعت

واحد

عنوان درس

گرایش

32

32

32

32

2

2

2

2

اندیشه اسلامی 1( مبدا و معاد)

اندیشۀ اسلامی2( نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

 

مبانی نظری اسلام

32

32

32

32

2

2

2

2

فلسفه اخلاق( با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی

عرفان عملی اسلام

اخلاق اسلامی

32

32

32

2

2

2

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ه)

انقلاب اسلامی

32

32

32

2

2

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

تاریخ و تمدن اسلامی

32

32

2

2

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

آشنایی با منابع اسلامی

 

·        درس دانش خانواده و جمعیت که جایگزین درس تنظیم خانواده شده است هم توسط گروه معارف ارائه می شود که گذراندن آن برای دانشجویان دوره کارشناسی الزامی است.

دانشجویان دوره های کارشناسی، لازم است 14 واحد دروس معارف خود را به شرح ذیل انتخاب کنند:

    1. دو درس به ارزش 4 واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام

    2. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی

    3. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس انقلاب اسلامی

    4. دو درس به ارزش 4 واحد ازمجموعۀ دروس تاریخ تمدن اسلامی

    5. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ آشنایی با منابع اسلامی

 

دانشجویان دورۀ کاردانی لازم است حداقل 4 واحد از دروس معارف را به شرح ذیل انتخاب کنند:

1-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام .

2-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی .

 

دانشجویان عضو اقلیت های دینی می توانند 14 واحد دروس معارف را از بین مجموعه دروس معارف بی هیچ محدودیتی انتخاب کنند.

 

دانشجویان دورۀ کارشناسی ناپیوسته ملزم به گذراندن 10 واحد از دروس معارف به شرح زیر هستند:

1-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام (غیر از درسی که در دورۀ کاردانی گذرانده اند)

2-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی

3-       دو درس به ارزش چهار واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی+تاریخ تحلیلی اسلام

4-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه آشنایی با منابع اسلامی

 

نکات مهم: